Kesukarelawanan

Kesukarelawanan-bantumalaysiaKesukarelawanan merujuk kepada “set aktiviti di mana orang melibatkan diri, biasanya tanpa gaji, bagi pihak orang lain yang memerlukan” (Wilson & Janowski, 1995).
Perkataan lain yang berkaitan dan konsep termasuk tingkah laku pro-sosial, tingkah laku membantu, dan tingkah laku organisasi kewarganegaraan.

Satu lagi definisi aktiviti sukarela adalah “apa saja aktiviti bertujuan untuk membantu orang lain tanpa obligasi yang mana sukarelawan yang tidak menerima gaji atau pampasan. Tingkah laku sukarela adalah sejenis tingkah laku pro-sosial. Ia sama ada boleh secara spontan (seperti dalam keadaan kecemasan) atau bukan spontan (seperti terancang atau dirancang).

Walau bagaimanapun, sukarela tidak pada tahap yang sama tingkah laku MEMBANTU spontan atau bentuk mudah perlantikan lain sivik (Uslaner, 2002).
Uslaner berhujah bahawa memberi kepada badan amal memerlukan sumber bahan. Tetapi, sukarela juga memerlukan sumber moral.

Ini menjadi rukun yang penting untuk membincangkan hubungan antara sukarelawan dan personaliti.

Terdapat beberapa fungsi disampaikan oleh aktiviti sukarela. Ini termasuk yang berikut:

  1. Kerjaya – Untuk menimba pengalaman yang berkaitan dengan kerjaya seseorang
  2. Peningkatan ego – Untuk meningkatkan harga diri
  3. Perlindungan ego – Untuk mengurangkan perasaan negatif
  4. Sosial – Untuk mengukuhkan hubungan sosial
  5. Ekspresif nilai – Untuk menyatakan nilai penting seseorang
  6. Pemahaman – Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik daripada suku tertentu

Kerja-kerja yang dilakukan oleh kumpulan-kumpulan sukarela adalah tersusun dan berfaedah.

Mereka membantu untuk mewujudkan masyarakat yang stabil dan bersatu padu, menambah nilai kepada perkhidmatan kerajaan dan menggalakkan kesihatan yang baik dan kesejahteraan emosi.

Kesukarelawanan ditakrifkan sebagai penglibatan dalam aktiviti yang memberi manfaat kepada orang lain tanpa semestinya memberi manfaat kepada diri sendiri.

Dari segi operasi, sukarelawan dikonsepkan sebagai bernaung dibawah sekurang-kurangnya satu organisasi sukarela rasmi.

Ingin melibatkan diri dengan kesukarelawanan, anda boleh menjadi sahabat #bantumalaysia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *